Sport en bewegen helpt vooruit

Landelijk channel

Vraag & Antwoord

Uitgelicht

Ken je voorbeelden van een integrale samenwerking binnen sport- of beweegactiviteiten voor ouderen?

De groep (kwetsbare) ouderen neemt door de vergrijzing de komende jaren sterk toe. Het gevolg is dat zij langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen en er een groot beroep op de zelfredzaamheid gedaan wordt. Een integrale samenwerking tussen zorg, sport en welzijn draagt bij aan het bereiken, het in...

Ken je voorbeelden waarbij sport & bewegen wordt ingezet voor de mentale gezondheid van jongeren, volwassenen en/ of...

De laatste jaren komt er meer en meer aandacht voor mentale gezondheid van jong tot oud. Sport en bewegen wordt steeds vaker ingezet ter stimulering van de mentale gezondheid door bijvoorbeeld ontmoeting, zingeving en het tegengaan van eenzaamheid. Kenniscentrum Sport & Bewegen werkt - samen met partners-...

Wie heeft er een mooi voorbeeld van een sport- of beweegactiviteit voor ouderen met dementie?

In een eerdere poll gaven jullie aan meer te willen weten over dementie in relatie tot sport of bewegen door en voor ouderen. Op woensdag 21 september, Wereld Alzheimer Dag, organiseren we een videosessie hierover. Voor de invulling zijn we nog op zoek naar een goed voorbeeld uit de praktijk, om hierover...

Ken je voorbeelden van sport- of beweegactiviteiten voor volwassenen met weinig leefgeld?

De groep volwassenen met weinig leefgeld is de laatste jaren sterk toegenomen door verschillende ontwikkelingen, zoals de inflatie. Het gevolg is dat deze doelgroep onder andere bezuinigt op sport en bewegen, aangezien men dit niet als basisbehoeften beschouwt.

Kenniscentrum Sport & Bewegen wil...

Wat zou jou het meest helpen om beter domein overstijgend samen te werken?

Een tijdje geleden lanceerden we de Meedoen Meerkamp: 12 werkzame elementen om te evalueren hoe je samenwerking verloopt. Op dit moment brengen we mooie voorbeelden van succesvol samenwerken in beeld. Begin 2023 organiseren we hierover een bijeenkomst, nadat in een poll overduidelijk is gebleken dat hier...

Hoe pak jij pesten aan op de sportclub? 

Voor de Week tegen pesten (26 t/m 30 september 2022) zoeken we een sportcoach, trainer of vrijwilliger die werkt met kinderen of jongeren. Hoe houd jij rekening met pesten in de groep? Op welke manier heb je aandacht voor pesten en wat doe je als er in jouw team gepest wordt? 

Hebben jullie praktijkvoorbeelden waarbij er wordt samengewerkt tussen sportvereniging en jeugdzorg, met als doel om...

We willen sport als middel inzetten om jongeren meer te betrekken in de wijk en om hen een duidelijke plek te geven in hun leefomgeving. Samenwerking met het bestaande netwerk in de wijk is een logische stap. Wie heeft hier ervaring mee? Wat zijn do's en don'ts? Welke beweeginterventies zijn er ingezet?...