Sport en bewegen helpt vooruit

Landelijk channel

Vraag

26 april 2022
Actief burgerschap / participatie

“Hebben jullie praktijkvoorbeelden waarbij er wordt samengewerkt tussen sportvereniging en jeugdzorg, met als doel om jongeren meer te betrekken in de samenleving en ze uit een negatieve spiraal te halen? Welke interventies zijn hierin kansrijk?”

Toelichting

We willen sport als middel inzetten om jongeren meer te betrekken in de wijk en om hen een duidelijke plek te geven in hun leefomgeving. Samenwerking met het bestaande netwerk in de wijk is een logische stap. Wie heeft hier ervaring mee? Wat zijn do's en don'ts? Welke beweeginterventies zijn er ingezet? Wat zijn resultaten? Ik hoor graag jullie ervaringen.

Werkgebied

Gemeente Wesstervoort

Docent

Hallo Jolanda,

mogelijk is Living Labs Sport en Bewegen van ZonMw iets waar je wat aan hebt.

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/sport-en-bewegen/programmas/programma-detail/living-labs-sport-en-bewegen/projecten/

Ambulant hulpverlener

Onze collega Tessa Blom bij Altra Onderwijs en Jeugdhulp werkt al jaren met kinderen en jongeren op scholen en daar buiten. Zij heeft een trainingsbureau Sport en Behaviour. Je kan haar vinden op linkinn. Mocht je het nuttig lijken kan je haar contacten.

Projectleider inclusief sporten voor mensen met een (niet)zichtbare beperking MEE NL

Beste Jolanda

MEE in beweging brengt mensen met een (niet) zichtbare beperking in beweging d.m.v. individueel sport/beweegadvies. Samen met de persoon die wil gaan sporten wordt een plan opgesteld waarin wensen en mogelijkheden besproken worden. De (sport)consulent is hierbij de verbinder tussen het sociaal domein en de sport/beweegaanbieder.
MEE focust vooral op mensen (zowel kind als volwassenen) met een niet-zichtbare beperking, zoals autisme, licht-verstandelijke beperking en Niet aangeboren hersenletsel. MEE werkt doorgaans ook nauw samen met jeugdzorg-organisaties. Zie bijvoorbeeld bijgaande link.
https://www.mee.nl/samenwerking/sportakkoord/waarom-aangepast-sporten-voor-jongeren-zo-belangrijk-is

Voor meer info en om te kijken wat MEE in jouw regio kan betekenen zie www.MEE.NL

Ervaringsdeskundige

Gemeente Zaanstad biedt in de schoolvakanties een totaalprogramma aan de jeugd.

Directeur | Sport impactmanager

Hallo Jolanda,

Onze Stichting Sport als Middel heeft als missie 'De vicieuze cirkel van kwetsbaarheid voorkomen c.q. doorbreken, door in te zetten op pedagogische begeleiding en het vroegtijdig signaleren van de kwetsbare jeugd binnen de sport'.

Als stichting zijn we ontstaan vanuit de behoeften van de sport. Deze behoeften koppelen we aan de behoeften van professionals/voorliggend veld en de kwetsbare jeugd. Vanuit de gemeenschappelijke deler komen we tot een aanpak, zodat er draagvlak is bij alle partijen.

Zo hebben we samen met sportpartners een nieuwe vrijwilligersfunctie geïntroduceerd, de Coördinator Signalering. Deze is sparringspartner voor trainers/coaches m.b.t. (vermoedens van) signalen die zij opvangen. Zichtbaar en aanspreekbaar (aan het veld). Doel is o.a. de zogenaamde handelingsverlegenheid m.b.t. signalering weg te nemen bij trainers/coaches.

Opbrengst o.a.
- Structurele samenwerking tussen de sport en professionals/voorliggend veld;
- De preventieve rol van de sport vorm geven;
- Draagt bij aan het sneller melden, er over praten en dat er vroegtijdig een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, zodat deze niet verergert en herhaling wordt voorkomen;
- Voorkomen dat kwetsbare jeugd uitvalt en zo via de sport kan blijven meedoen aan de samenleving.

In de bijlage onze hoofdlijn vroegsignalering in de sport.

Strategisch beleidsadviseur sport

Hallo Jolanda,
In Dordrecht werken we al een tijd lang naar grote tevredenheid aan Life Goals projecten. Dit vanuit de landelijke Stichting Life Goals. Recent zijn we met Life Goals Youth gestart, waarbij sport als middel wordt ingezet om met groepen jongeren aan de slag te gaan. De wijkagent en jongerenwerk zijn aangesloten. Uitvoering van de lessen door de maatschappelijk sportcoach. Er zit in de aanpak ook een monitoringssysteem.

www.stichtinglifegoals.nl

Algemeen Coördinator Brede Scholen Noordwest

Hallo Jolanda,

In Utrecht is een netwerk gestart Positief Sportcultuur. Daarin zitten meerdere organisaties die plusprogramma's voor jongeren aanbieden voor verenigingen. Bijvoorbeeld door de sportpedagoog, trainingen Vreedzaam, Bureau Halt, On the move etc. Er is ook een menukaart gemaakt met een overzicht van alle programma's.

Als je meer wilt weten over deze organisaties of het programma kan je contact opnemen met Inge Voorhout. inge.voorhout@sportakkoordutrecht.nl

Het jongerenwerk kan ook meedenken. Die is misschien ook wel actief in gemeente westervoort.

Gezinswerker
Sociaal werker

Hoi Jolanda, mooi streven is dat! Ik heb niet direct een concreet praktijkvoorbeeld maar het lijkt me sowieso heel goed om het sociaal werk in de week hierbij te betrekken. Zij hebben vaak goede contacten met (sport)verenigingen en andere netwerk-partners in de wijk. Voor zover je dat zelf al niet bedacht had natuurlijk ;-). Succes!

Redacteur/ onderzoeker/ facilitator

Dag Jolanda,

Ken je het initiatief 2BE!, dat in Noord-Groningen wordt uitgevoerd? https://16-27.nl/2be-meer-kansen-voor-jongeren-noord-groningen

Wellicht interessant om van te leren!

Netwerkcoordinator Gezond opgroeien

Hallo Jolanda, een paar jaar geleden heb ik gehoord over de samenwerking van Vitesse met jongerenwerk in Arnhem. PSV werkt samen met GGZ Eindhoven.

Teamleider dagbesteding

Hallo Jolanda, idd buurtsportcoaches of jongerenwerk zou ook bron van inspiratie en samenwerking kunnen zijn. In de wijk Maaspoort in Den Bosch is men ook actief bezig met sport - dat wordt zeer gesteund door de gemeentelijk wijkmanager aldaar Ronnie van Gaal. Mijn collega - jongerenwerkers in het land van Cuijk (Brabant) zijn ook actief op middelbare scholen, dicht bij de jongeren, in hun reguliere (school)omgeving. In sommige gemeenten zijn ook Sportraden (in oprichting) die sport voor alle doelgroepen bereikbaar willen maken. In gemeente Gennep bijvoorbeeld. professionele ondersteuning is hier door een club die NEGEN heet - kijk even op hun website. Groet Peter van Zanten

Coordinator afdeling publiekszaken

In de gemeente Tholen hebben we buurtsportcoaches die worden ingezet om jongeren in beweging te krijgen . Zij helpen bij het vinden van een passende vrijetijdsbesteding en eventueel aanmelding vereniging. Het is op vrijwillige basis en uit ervaring blijkt dat na een afwachtend begin er toch contact ontstaat waardoor soms alleen het samen wandelen al verbind. We zijn ook een pilot gestart om personen die al jaren in bijstand zitten, meer in beweging te krijgen door op vrijwillige basis ze te koppelen aan een buurt/sportcoach